Kohti parempaa kannattavuutta

Tuotannon tehostaminen ja toimitusketjun hallinta

Yli 300 projektissa olemme yhdessä asiakkaan kanssa kehittäneet konkreettisia ja innovatiivisia logistiikan ja tuotannon tehostamisen ratkaisuja, joilla on saavutettu merkittäviä  kustannussäästöjä.

Lue lisää

Logistiikan kehittämisellä säästöjä - Tikkurila Oyj

Tikkurila on luonut vahvan linkin toimitusketjun strategiasta toimenpiteisiin. Tikkurila on tunnistanut ja realisoinut kustannussäästöjä prosessin aikana. Asiakastarpeet ovat olleet keskeisessä asemassa kehitystyössä.

Lue lisää

11
2020
Toukokuu

Aloitimme tuotannonohjauksen kehittämishankkeen. Projektin tavoitteena on valmistuksen ketteryyden ja kustannustehokkuuden lisääminen alati muuttuvassa markkinatilanteessa.

30
2020
Maaliskuu

Olemme olleet mukana useissa hankkeissa kehittämässä FMCG tuotteiden verkkokaupan logistiikan toimintamalleja. Projektien kautta on kehitetty läpimenoaikaa, saatavuutta ja parannettu samalla kannattavuutta eri toimituskanavissa. Tutustu Musti Groupin referenssitarinaan.

Ota yhteyttä