Kohti parempaa kannattavuutta

Master Plan

Master Plan varmistaa hyvän työn ja pääoman tuottavuuden sekä toiminnan laajennettavuuden ja muunneltavuuden alati muuttuvissa markkinatilanteissa.

Master Plan –suunnitelmalla saavutettavia hyötyjä:

  • Varaudutaan yritysstrategian mukaisiin volyymin ja tuotemiksin muutoksiin
  • Varmistetaan tila- ja laiteresurssien oikea mitoitus
  • Luodaan edellytykset työn ja pääoman tehokkaalle käytölle

Projektin sisältö

Tavoite:
Laatia toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas tuotantolaitoksen, logistiikkakeskuksen ja varaston Master Plan.

Toteutus:
Määritellään hankkeen laajuus ja tavoitteet, joiden perusteella suunnitellaan  toiminnallinen ja tekninen ratkaisu soveltaen edistyksellisintä ja taloudellisinta teknologiaa.

Suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa.

Lopputuotteet:
Business case sisältäen teknisen ratkaisun, investointikustannusarvion ja käyttökustannukset sekä kannattavuustarkastelun.

Tutustu referensseihin
Ota yhteyttä