Kohti parempaa kannattavuutta

Pääoman ja työn tuottavuus

Pääoman ja työn tuottavuuden kehittämisellä saavutettavat hyödyt:

 • Tuotteiden kannattavuus paranee
 • Yrityksen rahoitusasema ja omavaraisuusaste paranee
 • Investointeihin vapautuu pääomaa
 • Toiminnan laatu asiakkaan näkökulmasta paranee
 • Työntekijöiden motivaatio paranee

 

”Projektin suurin oppi oli, että tuotannon kapasiteettia voidaan nostaa merkittävästi investoimatta uusiin laitteisiin”

- Director, Operations

Projektin sisältö

Tavoite:
Nostaa työn ja pääoman käytön tehokkuutta.

Toteutus:
Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan ja viedään käytäntöön tehokkaampia, jatkuvasti kehittyviä toimintatapoja hyödyntämällä LEAN-työkaluja.

Lopputuotteet:

 • Jakelureittien ja asiakastyön tehokkuuden parantaminen
 • Tuotelinjojen käytettävyyden nostaminen minimoimalla linjahäiriöitä
 • Tuotevaihtojen kehittäminen
 • Prosessien tehostaminen (tilaus-toimitusketju, hankinta, IT) sekä ohjaussäännöt virtautuksen parantamiseksi
 • Tehokasta toimintaa tukeva layout, työpisteet ja tekniset ratkaisut
 • Reklamaatioiden ja hävikin eliminointi
 • Työnkuvien ja linjamiehityksen kehittäminen mm. eliminoimalla lisäarvoa tuottamatonta työtä
 • Toimintojen ulkoistaminen ja palvelukumppanin hallinta

 

Tutustu referensseihin
Ota yhteyttä