Kohti parempaa kannattavuutta

PlaNet BI - Supply Chain Business Intelligence

 

Useat asiakkaamme ovat ottaneet PlaNet BI palvelun käyttöön. PlaNet BI Business Intelligence palvelu mahdollistaa interaktiivisen ja tehokkaan toimitusketjun operatiivisen johtamisen

 

Toimitusketjun johtaminen

  • E2E toimitusketjun Cost-to-Serve kustannusten tunnistaminen toiminnoittain, asiakassegmenteittäin ja alueittain
  • Säästökohteiden, lisäansaintamahdollisuuksien ja ympäristökuormituksen tunnistaminen
  • Keskeisten toimijoiden benchmarkkaus

 

Toimitusketjun taktiset toimenpiteet ja strategian kehittäminen

  • Volyymin, palvelutason ja kustannusten simulointi
  • Tuotanto- ja jakeluverkoston rakenteen optimointi

PlaNet BI applikaatiot

 

SC verkoston optimointi ja toimitusketjun hallinta

Materiaalivirtojen hallinta

Tuotannonsuunnittelu

Työn ja pääoman tehostaminen

 

PlaNet BI toteutus

  • Integrointi asiakkaan tietolähteisiin
  • Ulkopuolisten tietovarastojen integrointi
  • Tiedon jalostaminen datasta visuaaliseksi informaatioksi

 

SC johtamismallin jalkautus

  • PlaNet BI Käyttäjäkoulutus ja tuki
  • Tietojen päivitys, analysointi ja johtopäätökset
Tutustu referensseihin
Ota yhteyttä