Kohti parempaa kannattavuutta

Toimitusketjun hallinta ja optimointi

PlaNet Logisticsin kokemuksen mukaan tyypillisesti on saavutettavissa 10-20% säästöt toimitusketjun kustannuksissa, jos rakennetta ei ole matemaattisella työkalulla aiemmin optimoitu.

Toimitusketjun rakenteen optimoinnilla saavutettavia hyötyjä:

 • Vapautetaan tuotantoon sidottua käyttöpääomaa ja toimitusketjuun sidottua vaihto-omaisuutta
 • Eliminoidaan turhia kuljetuksia
 • Kehitetään jakelukanavan ja asiakaspalvelun toimintamalleja
 • Hallitaan riskiä suunnittelemalla joustava verkosto
 • Varmistetaan investoinnit oikeisiin asioihin
 • Simuloidaan (mitä-jos –skenaariot) muutoksia liiketoiminta-alueella ja kustannuksissa

Toimitusketjun tehostaminen

Tavoite:
Löytää kokonaiskustannuksiltaan (investointi- ja operatiiviset kustannukset) optimaalinen toimitusketjun rakenne.

Toteutus:
Mallinnetaan ja optimoidaan asiakkaan tuotanto- ja/tai jakeluverkosto kustannusperusteisella työkalulla (Tuotanto-ja-jakeluverkoston optimointi).

Lopputulos:

 • Optimaalinen tuotannon ja logistiikan rakenne
 • Optimaaliset tuotannon ja logistiikan kapasiteetit
 • Tuotteiden allokaatio laitoksittain
 • Kustannusvaikutukset
 • Ratkaisun herkkyys
 • Kilpailija-analyysit ja benchmarking
 • SC koulutusohjelma
 • Materiaalitase
 • Kustannuslaskentamalli
 • Toteutus

 

Tutustu referensseihin Tutustu rakenteen optimoinnin työkaluun
Ota yhteyttä