Kohti parempaa kannattavuutta

Tuotanto- ja jakeluverkoston optimointi

Tuotanto- ja jakeluverkoston mallinnus ja optimointi on erittäin kompleksista. Se sisältää suuren määrän muuttujia, joita ei voi laskea ilman riittäviä työkaluja, (resursseja, rajoitteita ja kustannuksia).

Verkosto-optimointiprojekteissaan PlaNet Logistics käyttää kustannusperusteista optimointityökalua (Oraclen Strategic Network Optimization, SNO), joka on markkinoiden paras työväline määrittämään kustannusperusteisesti optimaalinen strateginen verkostorakenne ja taktinen operatiivinen suunnitelma.

PlaNet Logisticsilla on kymmenien projektien menestyksekäs kokemus SNO-mallin soveltamisesta eri liiketoiminta-alueille.

Strategic Network Optimization

Malli soveltuu niin tuotantorakenteen kuin toimitusverkoston  optimointiin lähtökohtana erilaiset asiakaspalvelutavoitteet segmentittäin ja alueittain.

Malli laskee optimaalisen ratkaisun perustuen toiminnan kokonaiskustannuksiin ja rajoituksiin.

Malli perustuu lineaariseen optimointiin.

Tutustu referensseihin
Ota yhteyttä