Kohti parempaa kannattavuutta

Tuotannon tehostaminen

  • Väli- ja lopputuotevarastoihin sitoutuneen pääoman alentaminen

  • Toimitusvarmuuden parantuminen

  • Tuotannon läpäisyn maksimointi ja resurssien käyttöasteen parantaminen

  • Hävikin pienentäminen

"Tuotannon haaste on reagoida nopeasti ja kustannustehokkaasti yhä vaikeammin ennustettavaan kysyntään …kilpailijoita nopeammin."

Tuotannonsuunnittelun kehittäminen

Tuotannonsuunnittelun kehittämisen tavoite:
Määrittää S&OP prosessit ja toimintojen väliset pelisäännöt, joilla varmistetaan toimitusvarmuus ja kustannustehokas tuotanto.

Toteutus:
Työpajat, joissa määritetään uusi toimintamalli sekä suunnittelutasot ja sitoutetaan henkilöstö muutokseen.

Lopputuotteet:
Uusi kehitetty prosessi, vastuut, suunnitelmien sisältö ja työkalut.

Tuotannon optimointi

Tuotannon optimoinnin tavoite:
Määrittää ohjaussäännöt, joilla minimoidaan tuotannon kokonaiskustannukset ja varmistetaan haluttu palvelutaso.

Toteutus:
Säännöt määritetään kustannusperusteisella tuotannonsuunnittelutyökalulla (Tuotannon optimointi).

Lopputuotteet:
Varasto- ja tilausohjautuvien tuotteiden määrittely, tuotannon eräkoot ja valmistussyklit sekä ajojärjestys ja varmuusvarastotasot. Tuotannon kustannuslaskentamalli.

Tutustu referensseihin Tutustu tuotannon optimoinnin työkaluun
Ota yhteyttä