Kohti parempaa kannattavuutta

Tuotannon optimointi

Eräkokojen, ajosyklien ja ajojärjestyksen optimointi

Tuotannon optimoinnissa on otettava huomioon suuri määrä erilaisia muuttujia, joita on mahdotonta hallita ilman matemaattista mallia.

PlaNet Logistics käyttää tuotannonoptimointiprojekteissaan kustannusperusteista optimointityökalua (Oracle, Production Scheduling Process PSP), joka on yksi markkinoilla olevista hyvistä työkaluista strategiseen tuotannonsuunnitteluun.

Päivittäinen tuotannonsuunnittelu ei vaadi kokonaiskustannuksiin perustuvaa optimointia, mutta strategisena työkaluna se auttaa tuotannonsuunnittelun pelisääntöjen luomiseen ja parametrien määrittämiseen.

Kun nämä periaatteet on luotu, niitä noudattamalla tuotannonohjaus onnistuu tehokkaasti nykyisellä ERP toiminnanohjaus- ja muilla työkaluilla siirtämällä optimoidut tuotekohtaiset parametrit ERP:iin.

Production Scheduling  Process

Kokonaiskustannukset ohjaavat tuotannonsuunnittelua: malli laatii kokonaiskustannuksiltaan optimaalisen tuotantoaikataulun resursseittain.

Malli täyttää kysynnän ottaen huomioon tuotevaihdot (aika, hävikki), linjakapasiteetit, vuorojärjestelmät, jaettujen resurssien aiheuttamat rajoitteet, varastotasot ja varastoinnin rajoitteet sekä kokonaiskustannukset.

Vuorojärjestelmä voi vaihdella suunnittelujakson aikana.

 

Tutustu referensseihin
Ota yhteyttä