Kohti parempaa kannattavuutta

Logistiikan kehittämisellä säästöjä - Tikkurila Oyj


Logistiikan osaamisen kehittäminen

Projektin tulokset

Tikkurila on luonut vahvan linkin toimitusketjun strategiasta toimenpiteisiin. Tikkurila on tunnistanut ja realisoinut kustannussäästöjä prosessin aikana. Asiakastarpeet ovat olleet keskeisessä asemassa kehitystyössä.

 

Projektin tausta ja sisältö
Ensimmäisessä vaiheessa PlaNet Logistics auttoi Tikkurilaa optimoimaan toimitusketjun rakenteen valitulle markkina-alueelle. Varasto- ja jakeluverkoston rakenteen optimoinnissa hyödynnettiin kustannusperusteista optimointi työkalua (Oracle Strategic Network Optimization). Tikkurila sai käyttöönsä arvokasta tietoa prosessin aikana.

Toisessa oppimisvaiheessa PlaNet Logistics järjesti logistiikan koulutusohjelman Tikkurila Groupin logistiikkapäälliköille. Koulutusohjelma sisälsi strategia, asiakaspalvelu ja operaatio kokonaisuudet sekä myös yritysvierailut valittuihin benchmark kohteisiin.

Tikkurila arvosti erityisesti reflektoivia kotitehtäviä, ryhmätöitä ja yritysvierailuja. Suora palaute osallistujalta: “Te loitte hyvän logistiikan yhteisön!”

Ota yhteyttä